Duurzaam

Voor ons familiebedrijf is duurzaam ondernemen een vanzelfsprekendheid. We zijn ervan overtuigd dat wij moeten ondernemen met aandacht voor elkaar en onze leefomgeving. Als bedrijf geven wij hier invulling aan op verschillende manieren. We nemen maatregelen om ons energieverbruik te verminderen en tegelijkertijd te verduurzamen. Een mooi voorbeeld hiervan is onze sorteerinstallatie. Deze draait volledig energie neutraal door de twaalfhonderd zonnepanelen op het dak van de sorteerloods.