Maatschappij

Spelt staat midden in de samenleving. Wij vinden maatschappelijke betrokkenheid bij onze omgeving belangrijk. Vooral de verbinding met de lokale gemeenschap willen wij versterken.

Dit doen wij door zoveel mogelijk lokaal in te kopen en te sponsoren. Veel van onze collega’s zijn ook actief als vrijwilliger bij plaatselijke verenigingen, vakantiespelen, een zwembad of dorpsfeest. Die initiatieven worden door Spelt van harte ondersteund.

Op dit moment steunen wij meer dan 50 verenigingen en stichtingen waar onze collega’s direct of indirect bij betrokken zijn.

Hieronder een greep uit een aantal van deze initiatieven.