VCA Certificaat

Spelt Beheer B.V. is VCA gecertificeerd voor het uitvoeren van werkzaamheden in de grond-, bestratingen, bodemsanering en afvalinzameling.

Ook onze vestiging in Zeist is sinds dit jaar gecertificeerd voor VCA.

WAT IS VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om mensen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

VOOR WIE?
VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

.

Certificering

VCA certificaat