Better Biomass NTA 8080

Better Biomass is een internationaal certificatiesysteem voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa. Het Better Biomass-certificaat wordt gebruikt om de duurzaamheid van plantaardig materiaal voor energie, brandstoffen en bio-based producten aan te tonen.

Bij Spelt leveren wij twee soorten biomassa aan centrales van Eneco. Een houtstroom van geshredderd hout die wij zelf inzamelen. En een tweede houtstroom die wij uit ons composteerproces halen. Hier zeven wij grove stukken uit die vervolgens gebruikt worden als biomassa.

De geleverde biomassa-houtstromen worden verbrand. Zo ontstaat bio-energie, de zogenaamde groene energie. Door alleen de houtstromen uit Nederland te gebruiken, besparen we op transportuitstoot. En dat betekent minder uitstoot van CO2. De aan Eneco geleverde biomassa bestaat volledig uit gebruikte plantaardige materialen. Zo recyclen wij, wat wij nu onder certificaat doen.

Certificering