Nieuwbouw Villa Sassenheim

Project: Nieuwbouw Villa
Plaats:
Sassenheim
Opdrachtgever: Aannemersbedrijf N. van Duin & Zn.
Start werk:
maart 2017

Omschrijving werkzaamheden:

• Bemaling t.b.v. het ontgraven van de damwandkuip bestaande uit een bronbemaling en een spanningsbemaling
• Ontgraven van de damwandkuip 1e fase tot een diepte van 2.50 m onder maaiveld
• Dieper ontgraven van de damwandkuip tot onderzijde keldervloer tot een diepte van 6.80 m maaiveld tussen een stempelframe
• Aanbrengen van 30 cm, aanwezig zand onder de vloer op zand van de kelder
• Aanvullen van de kelder tot niveau -1 t.b.v. het verwijderen van het stempelframe
• Aanvullen met aanwezig zand op de betonvloer ter plaatsen van het toekomstige zwembad
• Aanvullen van de kelder tot maaiveld niveau
• Ontgraven van begane grondvloer en funderingsbalken tot 1270 -/- Peil
• Aanbrengen van een drainage t.b.v. het drooghouden van de kruipruimte
• Verwerken van 10 cm aanwezig zand in de kruipruimte en onder balken
• Aanvullen van de randbalken met uitgekomen materiaal
• Afvoeren van de overtollige grond naar een erkende verwerkingsinrichting

 

Zeeburgereiland

Project: Zeeburgereiland
Plaats:
Amsterdam
Opdrachtgever: UBA
Start werk:
sinds 2015

Omschrijving:
• Ontgraven van de halfverdiepte parkeerkelder
• Aanvullen van de kelder na gereedkomen van het betonwerk
• Aanbrengen van de HWA en VWA rioleringen
• Aanbrengen van diverse keerwanden
• Aanbrengen van cortenstalen randen t.b.v. opvangen hoogte verschillen
• Aanbrengen diverse betonnen traptrede
• Aanbrengen van een drainagemat op het betondek
• Aanbrengen van aanbrengen van de betontegels 50×25 en 50×15 8 cm dik op het betondek
• Aanbrengen betonnen bloembakken en banken op het dek

UPDATE MEI 2017

Op het werk op het Zeeburgereiland te Amsterdam hebben wij de bestrating aangebracht bestaande uit tegels met een afmeting 50×25 en 50×15 in lange lagen op het betondek aangebracht, als afwatering in de bestrating zijn lijngoten aangebracht met een cortenstalen afdekking. De bestrating is aangebracht op een drainagemat met daarop een laag grofzand.

Verder hebben wij de terreininrichting aangebracht bestaande uit betonnen zitbanken welke voorzien zijn van een hardhouten zitting met ook weer brede en smalle latten net zo als de brede en smalle stroken in de bestrating. Op het dek zijn eveneens betonnen bloem/boombakken geplaatst welke worden gevuld met hedera schermen en bomen.

 

MAART 2017

 

 

Lutmastraat Amsterdam

De Twee Hofjes

Project Wijland

Project Galileo

Project Harbour Village

Project i.o.v. Heembouw te Dronten

Project De Bloem