Nieuwbouw Villa Sassenheim

Project: Nieuwbouw Villa
Plaats:
Sassenheim
Opdrachtgever: Aannemersbedrijf N. van Duin & Zn.
Start werk:
maart 2017

Omschrijving werkzaamheden:

• Bemaling t.b.v. het ontgraven van de damwandkuip bestaande uit een bronbemaling en een spanningsbemaling
• Ontgraven van de damwandkuip 1e fase tot een diepte van 2.50 m onder maaiveld
• Dieper ontgraven van de damwandkuip tot onderzijde keldervloer tot een diepte van 6.80 m maaiveld tussen een stempelframe
• Aanbrengen van 30 cm, aanwezig zand onder de vloer op zand van de kelder
• Aanvullen van de kelder tot niveau -1 t.b.v. het verwijderen van het stempelframe
• Aanvullen met aanwezig zand op de betonvloer ter plaatsen van het toekomstige zwembad
• Aanvullen van de kelder tot maaiveld niveau
• Ontgraven van begane grondvloer en funderingsbalken tot 1270 -/- Peil
• Aanbrengen van een drainage t.b.v. het drooghouden van de kruipruimte
• Verwerken van 10 cm aanwezig zand in de kruipruimte en onder balken
• Aanvullen van de randbalken met uitgekomen materiaal
• Afvoeren van de overtollige grond naar een erkende verwerkingsinrichting