Van weiland naar Wijland

In de winter editie van De Venen INTO Business nemen we een kijkje bij één van de lopende projecten van Spelt Grondwerk. In opdracht van Vink Bouw is Spelt Grondwerken o.a. bezig met:

  • aanbrengen en aanleggen van riolering.
  • aansluiten van drainage op de afvoer van hemelwater naar open water
  • aanbrengen bestrating

Het artikel is ook terug te vinden op de website van De Venen INTO Business.

DeVenenINTOBusiness winter 2016