Project: De Bloem
Plaats: Rijnsburg
Opdrachtgever: De Raad Bouw

Werkzaamheden bestaan o.a. uit het bouwrijp maken van het terrein, rioleringswerk en ontgraven funderingen.