Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

Dat maakt dat asbest inmiddels is gekwalificeerd tot gevaarlijk afval. Om het asbest veilig te kunnen vervoeren moet het verpakt zijn in een niet-luchtdoorlatende voor asbest bestemde verpakking. Vervolgens kan het uitsluitend worden afgevoerd middels een container.

Kijk hieronder wat wel en niet is toegestaan in een puincontainer of download het document.

Wel toegestaan

  • Verpakt in een niet lucht doorlatende voor asbest bestemde verpakking
  • Enkel af te voeren via een container

Niet toegestaan

  • Zonder verpakking aanleveren
  • Verontreinigde asbest met andere materialen

Opmerking
Het is niet toegestaan asbest aan te leveren op onze locatie. Asbest dient in een hiervoor bestemde asbest bigbag, dubbel verpakt in een container gelegd te worden. Niet juist verpakt asbest mogen wij niet meenemen of aannemen.

« » « »