Cement gebonden fundatiemateriaal

Cement gebonden fundatiemateriaal is een mengsel van de zandfractie uit bouw en sloop afval, grond of bodemas en cement.

Deze afvalstromen worden door bewerking en toevoeging van cement omgevormd tot een vormgegeven bouwstof.

« » « »